לחצו על הקישורים על מנת לקרוא את סעיפי המדד, למדד המלא לחץ כאן

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים, תיקון – חובת שימוש במסמכים ממוחשבים    

חוק העונשין, תיקון - פנייה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה    

הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה    

הצעת חוק הדואר, תיקון – פרטי חובה בהודעה על משלוח דבר דואר רשום    

חוק ההגבלים העסקיים, תיקון - הגברת השקיפות של דיוני הוועדה לפטורים ולמיזוגים   

הצעת חוק הגנת הצרכן, תיקון - הודעה במסרון על סיום עסקה לתקופה קצובה    

הצעת חוק עמדות שמירה לעובדים בענף השמירה והאבטחה    

הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה)    

הצעת חוק ההוצאה לפועל, תיקון - הפטר לחייב מוגבל באמצעים    

הצעת חוק ההוצאה לפועל, תיקון – סמכות מקומית    

הצעת חוק איסור הפליה מחמת משקל (תיקוני חקיקה)    

הצעת חוק סיוע לחולי דגנת    

העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון - הארכת הוראת שעה    

הצעת חוק ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה)  

פקודת מס הכנסה, תיקון - פטור על הכנסה מריבית על כספי פיצויים לעיוור או לנכה  

הצעת חוק מס ערך מוסף, תיקון – מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים    

הצעת חוק פדיון הטבת חניה לעובד לשם צמצום שימוש ברכב פרטי    

הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה)    

זכאות לסיוע מאגפי השיקום והמשפחות במשרד הביטחון (תיקוני חקיקה)    

פקודת העיריות, תיקון - חלוקת הכנסות ממתחם הגורם למפגעים סביבתיים    

חוק הגנת הצרכן תיקון - משלוח התראת תשלום לצרכן    

תיקון חוק הביטוח הלאומי – דמי אבטלה לעצמאים    ​

המדד הערכי - קיץ ה'תשע"ה

פוסטים אחרונים

הצטרפו לרשימת התפוצה

  • RSS Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon